Tin tức

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(Cập nhật ngày:
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
24/11/2017)

Biên bản họp: https://drive.google.com/open?id=1SOAqej2qto4mZiov9H-pjSNNbZBgGBOc

Nghị quyết: https://drive.google.com/open?id=1Z_aHitbjexck3hrjHYBrbgHQ7UukRuPE

Các cổ đông vui lòng tải biên bản đại hội ở đường link bên trên.

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác