Đối tác

Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
07/1/2014)

Lễ đón nhận Huân chương Lao Động Hạng nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (1976-2011)

Lễ đón nhận Huân chương Lao Động Hạng nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (1976-2011)(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
28/1/2013)

Họp triển khai thi công công trình

Họp triển khai thi công công trình(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
21/1/2013)

Họp triển khai hoạt động kinh doanh

Họp triển khai hoạt động kinh doanh(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
21/1/2013)

Họp giao ban định kỳ

Họp giao ban định kỳ(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
21/1/2013)

Trình bày phương án thi công

Trình bày phương án thi công(
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
21/1/2013)