• KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTY ECCO NĂM 2024
  KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTY ECCO NĂM 2024
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTY ECCO NĂM 2024
 • TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CTY CP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
 • Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 • Hình ảnh CB-CNV của Công ty năm 2016
 • Chương trình Quỹ Vòng Tay Nhân Ái
  Quỹ Vòng Tay Nhân Ái của Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình là ý tưởng của Ban Giám Đốc Công ty nhằm giải quyết những khó khăn về nhà ở, phương tiện đi lại cho CB-CNV Công ty.
 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
  Ngày 25/01/2013 Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình tổ chức Hội nghị Tổng Kết hoạt động SXKD năm 2012 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
 • Lễ đón nhận Huân chương Lao Động Hạng nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (1976-2011)
 • Lễ khánh thành công trình xây dựng mới - Trường tiểu học Trương Quyền
  Lễ khánh thành công trình xây dựng mới - Trường tiểu học Trương Quyền
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Thống kê truy cập

Số người truy cập: 742898
Số người Online: 26