Đối tác

Giới thiệu

Thành tích

 

  • Huân chương lao động Hạng III (1996 – 2000)

 

 

  • Huân chương lao động Hạng II  (2001 – 2005)

 

 

  • Huân chương lao động Hạng I   (2006 – 2010)

 

 

  • Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (1989 – 1994)

 

 

  • Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (1999 – 2001)

 

 

  • Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (2006 – 2008)

 

 

  • Liên tục trong 12 năm (2000 – 2011) được Bộ GTVT trao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc

 

 

  • Bộ GTVT tặng 3 bức trướng nhân kỷ niệm 25 năm, 30 năm, 35 năm thành lập Công ty cổ phần Xây Lắp Công Trình